Вера Брежнева, Рената Литвинова и другие на предпоказе выставки Тони Крэгга в Санкт-Петербурге